Strona główna
Patriarcha UKGK Swiatosław urzeczywistnił pierwszą w swoim życiu biskupską chirotonię Drukuj Email

18 września 2011 roku w Katedrze p.w  Świętych Apostołów Piotra i Pawła w m. Czortkowie (obwód Tarnopolski) urzeczywistniono biskupską chirotonię Władyki Dmitrija (Hryhoraka), Rządzącego Biskupa diecezji Buczackiej. Sakrament chirotonii urzeczywistnił Patriarcha Swiatosław (Szewczuk), Przewodniczący UKGK. Wspólnie służyli z Patriarchą Władyka Wasilij (Semeniuk), Rządzący Biskup diecezji Tarnopolsko-Zborowskiej i Władyka Sofron (Mudry), Biskup-emeryt diecezji Iwano-Frankowskiej. Jak zatem zaznaczył Patriarcha Swiatosław, to była pierwsza biskupska chirotonia w jego życiu.

Pierwsza część biskupskiej chirotonii rozpoczęła się poprzedniego dnia, 17 września, z biskupskiego mianowania. Następnego dnia przy uczestnictwie członków Synodu Biskupów UKGK, biskupów Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ukrainie, licznych (ponad sto pięćdziesiąt) duchownych, zakonników i zakonnic, wiernych odbyła się chirotonia. Uczestnikami wspólnej modlitwy byli przedstawiciele władz miejscowej, obwodowej i miejskiej.

Liturgia na czele z Przewodniczącym UKGK rozpoczęła się o 11.00. Najpierw Władyka-nominant Dmitrij, według obrządku Cerkwi Kijowskiej, poświadczył swoją wiarę w Najświętszą Trójcę, wcielenie Jezusa Chrystusa i inne prawdy wiary chrześcijańskiej. Później, po Małym wejściu, rozpoczęła się chirotonia. Po przeczytaniu odpowiednich modłów Władyka Dmitrij został ubrany w biskupskie ornaty. Zatem nowy biskup udzielił licznym wiernym, którzy całkiem wypełnili dużą świątynię i jeszcze stały na ulicy, swoje pierwsze błogosławieństwo.

Zwracając się do wiernych Patriarcha Swiatosław szczególnie akcentował: «Dziś u nas wielkie święto. Widzimy, jak nad miastem Czortkowem niebo otworzyło się, i wszyscy razem przeżyliśmy szczególny moment zesłania Ducha Świętego w Katedrze. Dziś cała Chrystusowa Cerkiew cieszy się. Zwłaszcza cieszy się nasza Ukraińska Cerkiew, a zwłaszcza cieszy się diecezja Buczacka, która tak długo czekała na ten dzień, na tę minutę, kiedy Bóg zawoła, poświęci i nadeśli naszym wiernym, naszym synom i córkom ich duszpasterza, ich biskupa».

Zatem akcentując na szczególnej roli posługi biskupa dla narodu Patriarcha powiedział: «Dziś Bóg wysyła swojego posługacza, żeby wszystkich zebrać, wszystkich zaprosić do niebieskiego sakramentalnego stołu, uczestnikami którego możemy być już tu na ziemi. Władyka Dmitrij – ten posługacz, którego dziś Niebieski Ojciec wysyła, żeby razem zebrać kler, ludzi zakonnych, wszystkich wiernych diecezji Buczackiej i zrobić ich uczestnikami wiecznego życia».

 

Na koniec Liturgii odbyła się intronizacja nowego Władyki Dmitrija na Ordynariusza Buczackiego. Po przeczytaniu Gramoty Przewodniczącego UKGK i wręczenia nowemu biskupowi biskupskiego berła Władyka Dmitrij wygłosił swoje dziękczynne słowo. W nim on podziękował wszystkim, kto formował jego jak człowieka, zakonnika i biskupa. 

Po zakończeniu Liturgii nowy Władyka pobłogosławił wszystkich uczestników uroczystości.

Oddział Informacyjny UKGK

Zaświadczenie

 23 lipca 2011 roku ogłoszono doniesienie, że Ojciec Święty Benedykt XVI dał swoją zgodę na kanoniczny wybór Synodu Biskupów Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi, który podjął decyzję przyznaczyć wysokowielebnego ks. Dmitrija Hryhoraka, Apostolskiego Administratora diecezji Buczackiej UKGK, «ad nutum Sanctae Sedis» Biskupem-Ordynariuszem diecezji Buczackiej.

 
Diecezja Buczacka (UKGK), Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting