Strona główna Utworzenie Diecezji Buczackiej
Utworzenie Diecezji Buczackiej Drukuj Email

Synod biskupów Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego, który trwał w okresie od 16 do 21 lipca 2000 roku Bożego w m. Buczaczu obwodu Tarnopolskiego, przyjął decyzję o utworzeniu Diecezji Buczackiej i potwierdził Ireneusza Biłyka jej Biskupem-Ordynariuszem.

Decyzję Synodu potwierdził i błogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II, Papież Rzymski, o czym ogłosił całemu światowi 12 października tego samego roku.

28 lipca 2007 r. w Watykanie zawiadomiono o tym, że Ojciec Święty Benedykt XVI przyznaczył Ireneusza Biłyka, OŚBW, dotychczas Biskupa-Ordynariusza Buczackiego UKGK, Kanonikiem Papieskiej Bazyliki Świętej Marii Większej (Santa Maria Maggiore) oraz mianował Apostolskim Administratorem (sede vacante ad nutum Sanctae Sedis) Diecezji Buczackiej ks. Dmytra Hryhoraka, OŚBW, dotychczas przełożonego Bazyliańskiego klasztoru w Łucku i również proboszcza miejscowej parafii.

 
Diecezja Buczacka (UKGK), Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting